Home Artikel Uitstoot CO2 in Zonhoven groeide de voorbije jaren nog steeds (maar huishoudens...

Uitstoot CO2 in Zonhoven groeide de voorbije jaren nog steeds (maar huishoudens doen het wel al beter)

824

In vergelijking met 2011 wordt in onze gemeente nog steeds meer CO2 uitgestoten. Dat blijkt uit een vergelijking met de cijfers van 2017 uit het burgemeestersconvenant. De resultaten werden maandagavond op de gemeenteraad besproken. Overigens doen de Zonhovense huishoudens het wél al beter. Maar opvallend: de Zonhovense bedrijven en het verkeer op onze wegen stoten net méér CO2 uit. “Een gevolg van toegenomen economische activiteit,” vermoedt schepen Frederick Vandeput (Open VLD).

De gemeente Zonhoven stelde maandagavond haar klimaatplan voor. Dat plan somt op wat onze gemeente tegen 2030 wil doen om de klimaatdoelstellingen te halen. Ze wil een daling van de CO2 uitstoot met 40 procent. Voor gemeentelijke gebouwen legt Zonhoven de ambities nog iets hoger: daar moet de CO2 uitstoot dalen met 50 procent. “Want ook lokale besturen moeten hun steentje bijdragen,” erkent Frederick Vandeput. “Veel van wat we gaan doen staat trouwens al in ons meerjarenplan, dat we eind 2019 gepresenteerd hebben. Zo gaan we waar mogelijk zonnepanelen plaatsen op onze gemeentelijke gebouwen. We gaan het wandelen en fietsen promoten, onder meer met bijkomende fietspaden. Met ‘Zonhoven isoleert’ willen we huishoudens met raad en daad bijstaan om hun woning energievriendelijker te maken. Verder gaan we voor 50.000 euro bomen planten op gemeentelijke eigendommen.”

Raadslid Bart Vanhorenbeek (N-VA) had bedenkingen bij de verhoogde CO2 uitstoot van de Zonhovense bedrijven. “Onze huishoudens doen het wel goed. Maar die inspanningen worden bijna teniet gedaan door de extra uitstoot bedrijven. Moeten we hen daar niet op aanspreken?”

CO2 uitstoot in Zonhovenevolutie van 2011 tot 2017
… door particuliere huishoudens– 5084
… door transport (vooral wagens)+5557
… door bedrijven+5795

Schepen Frederick Vandeput (Open VLD) wees er op dat de verhoging te maken kan hebben met de toegenomen economische activiteit van één of enkele bedrijven in Zonhoven. “Op grotere gemeenten zoals Genk heeft dat misschien weinig effect, maar bij ons dus wel. Om een eerlijker beeld te krijgen van de CO2 uitstoot op de wegen worden in nieuwe cijfers de gegevens van de E314 snelweg straks weggelaten. Want daar kunnen we als gemeente natuurlijk weinig aan doen. Zoals gezegd gaan we lokaal wel het fietsen en wandelen beter promoten, en investeren we als gemeente in de vergroening van ons wagenpark. Zo hopen we in 2030 onze doelstellingen te halen.”

Raadslid Steven Reynders (Groen) vroeg zich af of het wel zinvol was om bomen te planten op willekeurige gemeentelijke eigendommen. “We denken daar best goed over na. Het heeft weinig zin om nu bomen te planten, op percelen die over tien jaar misschien weer bebouwd gaan worden?” Schepen Frederick Vandeput vond van wel. “We kunnen zeker ook percelen al tijdelijk herbeplanten. Ook dat kan zinvol zijn.”

Raadslid Robert Albrecht (Zonshoven) stelde voor dat de gemeente ook boompjes verdeelde aan inwoners die graag in hun eigen tuin op een eigen perceel bomen willen planten. “Een gemeente als Hasselt doet dat bijvoorbeeld al. Waarom zouden we ons als gemeente beperkten tot enkel de gemeentelijke percelen, als er ook interesse is bij particulieren? Misschien kunnen we hen een gratis boom ter beschikking stellen?” Frederick Vandeput liet weten dat Zonhoven zich nu eerst gaat concentreren op de gemeentelijke percelen. “Logisch want deze actie wordt mee gefinancierd door de hogere overheid. En één van de voorwaarden is dat de bomen dan gepland worden op gemeentelijke eigendom, of in overleg op eigendommen van het kerkfabriek.”

Op de website www.burgemeestersconvenant.be kan iedereen de gegevens over de CO2 uitstoot per Limburgse gemeente bekijken. Daaruit blijkt dat verschillende andere gemeenten zoals bijvoorbeeld Hasselt hun CO2 uitstoot wel naar beneden kregen.