Home Artikel “Personeel Zonhoven heeft nog altijd één van de beste verlofregelingen”

“Personeel Zonhoven heeft nog altijd één van de beste verlofregelingen”

1726
Het personeel en de vakbonden kwamen maandagavond massaal naar de gemeenteraad

Het personeel van de gemeente Zonhoven heeft nog altijd één van de beste verlofregelingen in Limburg. Dat blijkt uit een vergelijking die burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) heeft laten maken. Eerder deze maand brak nog een spontane staking uit, nadat bekend werd dat in de zomer langer gewerkt moest worden op de gemeente. Ook enkele gevarenpremies waarop arbeiders tot vandaag recht hebben, zullen binnenkort verdwijnen.

De gemeenteraadszaal zat maandagavond bomvol vakbondsmensen en gemeentepersoneel die de raad wilden bijwonen. Oppositiepartij ‘Zonshoven’ had immers een extra agendapunt ingediend na de onverwachte staking van twee weken geleden. “Het college beslist om zomaar de zomerdienst af te schaffen,” aldus Robert Albrecht en Sven Lieten. Door die dienst kan het personeel in de zomermaanden eerder stoppen. “Ze denken waarschijnlijk hierdoor de productiviteit te verhogen, wat natuurlijk absurd is. Beter uitgerust personeel zorgt net voor meer productiviteit.” De partij stelde bovendien voor om de loonschalen op te krikken. Nu werken sommige arbeiders van de gemeente nog aan een loon dat tegen het Belgisch minimum aanzit. “Daardoor hebben ze de premies broodnodig. Mogelijk komen ze zelfs in de financiële problemen als die plots worden afgeschaft.”

Moderne dienstregeling

Burgemeester Johny De Raeve (Open VLD) had een onderzoek laten uitvoeren door Jurplus. “Ik ben al even burgemeester,” aldus De Raeve. “In mijn contacten met andere burgemeesters blijkt steevast dat ze daar géén dienstvrijstellingen kennen in de zomermaanden. Sommigen hebben die wel ooit gehad, maar ze zijn intussen al lang afgeschaft. We willen gewoon een moderne dienstregeling die vergelijkbaar is met andere gemeenten. Ik maak bewust geen vergelijking met de privé sector, want daar is het natuurlijk ondenkbaar dat men werkt tot 14 uur, en toch betaald wordt tot 17 uur in de zomermaanden. We hebben wel een eerlijke vergelijking met andere gemeenten in Limburg willen maken. In het onderzoek hebben we de verlofregeling en de premies met elkaar vergeleken.”

Wereldvreemd

Uit het onderzoek blijkt dat nog maar één andere Limburgse gemeente een specifieke zomerregeling kent. De meeste andere gemeentebesturen kennen die regeling helemaal niet meer. Bovendien zitten we ook wat het aantal vakantiedagen en betaalde feestdagen betreft nog steeds boven het Limburgse gemiddelde. Je moet al wereldvreemd zijn om het afschaffen van die zomerdienst dan geen logische maatregel te vinden. Elders heeft men die al veel langer afgeschaft. Trouwens: we gaan ons personeel meer flexibiliteit bieden om hun verlofuren op te nemen. Op zich is dat ook een troef.”

Nog volgens de burgemeester worden de bestaande ‘gevarenpremies’ die het personeel nu krijgt helemaal niét afgeschaft. “Wie daar recht op heeft, krijgt die nog steeds. Maar het decreet is wel aangepast door de hogere overheid. Wat vroeger als gevaarlijk bestempeld werd, en extra vergoed moest worden met zo een premie, is dat vandaag niet meer. Het is nogal logisch dat wij als gemeente ons daaraan moeten houden. Vroeger moest poetspersoneel bijvoorbeeld al eens met ongezonde producten werken, vandaag is dat niet meer het geval. Logischerwijze vervalt daardoor ook hun premie. Dat is in 2009 al aangepast, maar we zijn als gemeente die premies toch blijven uitbetalen. Voor werken in heet asfalt of het werken op hoogte blijft de gevarenpremie wel bestaan. Maar voor anderen die er geen recht meer op hebben moeten we die afschaffen. We gaan dat niet van vandaag op morgen doen. Pas in 2022 doven ze helemaal uit, al moest dat eigenlijk in 2009 gebeurd zijn. We kunnen als gemeente toch geen onrechtmatige premies blijven uitbetalen?”

Loonsverhoging?

Oppositiepartij Zonshoven herhaalde dat veel meer personeelsleden in de gemeente Zonhoven aan de laagste looncategorie ‘E’ werken. Zij stellen voor om die naar de hogere schaal ‘D’ over te hevelen. Iets wat volgens burgemeester De Raeve niet haalbaar is. “Dan ontspoort ons budget, want het kost ons 244.000 euro, terwijl de premies ons nu 50.000 euro kosten. De reden waarom we zoveel personeel in de categorie ‘E’ hebben, is omdat we als gemeente de uitgebreide hof- en spitdiensten aanbieden. In andere gemeentebesturen is dat niet meer het geval.”

Niet menselijk

Raadslid Lieve Vandeput (CD&V) hekelde op de gemeenteraad maandagavond wel de communicatie van het gemeentebestuur. “Juridisch klopt uw uitleg misschien. Maar er is ook iets menselijk aan. Een staking en sociale onrust breken immers niet zomaar uit. Dan is er iets misgelopen in de samenwerking. Respect hebben voor je mensen betekent ook dat je hen tijdig en correct informeert.” Sven Lieten van Zonshoven vroeg zich af of alle personeelsleden wel die uitgebreide uitleg gekregen hebben. Volgens burgemeester Johny De Raeve is het personeel tijdig en volledig geïnformeerd. “Ik heb absoluut respect voor hun werk. We zitten nog maanden voor de volgende zomer. Al is er ook een taak voor de vakbonden om aan hun leden uit te leggen dat we niet zo maar premies kunnen uitbetalen die niet meer bestaan.”